8 Μαΐ 2014

166 ~ Νικόλαος Τωμαδάκης: Η Σύγκλητος λυπείται στερουμένη… κ.λπ.


«Όριον ηλικίας 65ον»

Το έγγραφον αφίχθη ταχυδρομικώς
αρκούντως καθυστερημένον.
Ο μακρόστενος φάκελος με γραμματόσημον
μιας και ημισείας δραχμής,
ανέγραφε το πρώτον
τον νέον τίτλον “ομότιμος” και περιείχε
το αναμενόμενον αναγκαιότατον στοιχείον
διά την συνταξιοδότησιν.
Το Σύνταγμα επιτάσσει
την έξοδον της υπηρεσίας μετά το 65ον
(ωρκίσθημεν να είμεθα
εις τους νόμους ευπειθείς) και εφόσον
η χρονολογία του Μητρώου δεν μετεβλήθη
διά δικαστικής ή άλλης αποφάσεως,
εγενόμεθα “εκτός”, ενώ ταχέως
εξελέγησαν οι “εντός” διαδοχοί μας.

Το έγγραφον (ο τύπος του είναι κοινός
δι’ όλους τους εξερχομένους),
επί τη απαλλαγή από των καθηκόντων
μετά πολλών φιλοφρονήσεων:
“Η Σύγκλητος λυπείται στερουμένη… κ.λπ.
κι ελπίζει…”!
Η δακτυλογράφος το αντέγραψεν επιμελώς
κι εφέτος, ως και άλλοτε
είχε πράξει διά τους πολυειδώς
εξερχομένους λόγω ορίου.
Ο αρμόδιος το υπέγραψε προθύμως,
το έθιμον ετηρήθη ευγενώς.

Βεβαίως θα ήθελαν να έγραφαν κάπως πιο ξηρά: “Επί τέλους απηλλάγημεν από…”,
αλλ’ υπερίσχυσεν η συνήθεια και ο τύπος.

Η συνήθεια η οποία θα επικρατήση
ασφαλώς κι όταν οι υπογράψαντες,
εν υγεία και ευκλεία πολλή,
υπερβούν κι εκείνοι το 65ον έτος.

Νικόλαος Τωμαδάκης (1907-1993)

Image and video hosting by TinyPic

* από την Μηνιαία Έκδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Δημοσίευση της 7ης Ιουλίου, του 2011

*φωτογραφίες: greekencyclopedia.com, istorikathemata.com

από τον ιστότοπο "εδώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ":
σατιρικό στιχούργημα που εμπνεύσθηκε, πριν από περίπου 40 χρόνια
(τον Σεπτέμβριο του 1972), ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας
Νικόλαος Τωμαδάκης (1907-1993), με αφορμή τη συνταξιοδότησή του,
ή μάλλον τον τρόπο της κοινοποίησής της. Το στιχούργημα αυτό
–περιλαμβανόμενο στον τόμο «Ποιήματα», όπου και άλλοι στίχοι
του αείμνηστου καθηγητή αναφερόμενοι στη ζωή μέσα στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών– έχει εμφανείς καβαφικές επιδράσεις, καθώς ο Τωμαδάκης
χρησιμοποιεί εδώ τη λεπτή ειρωνεία για να σατιρίσει, όχι χωρίς
πικρία και με μια δόση αυτοσαρκασμού, τη στιγμή που ένας καθηγητής
πληροφορείται επισήμως την αφυπηρέτησή του από το Ίδρυμα.


Ετικέτες , ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα